PT flyttes til Sørlandet

Regjeringen vil flytte Post- og teletilsynet til ”Agderbyen”, som er strekningen mellom Arendal og Mandal. IKT-miljøet i Grimstad vil bli et tyngdepunkt, sammen med det økonomiske fagmiljøet i Kristiansand.

Av Bjørn Veseth Også åtte andre statligetilsyn skal flyttes ut av Oslo. Arbeidstilsynet foreslås lagt til Trondheim, Konkurransetilsynet skal til Bergen, mens Statens Filmtilsyn, Eierskapstilsynet og Statens medieforvaltning skal samles i et nytt tilsyn, Medietilsynet, som skal ligge i Fredrikstad, der Statens medieforvaltning allerede holder til.  PT har fått den minst presise flyttebeskjeden og kan se frem til å spre sin virksomhet over et større område. Det er over 70 kilometer mell

Forsiden akkurat nå

Til toppen