PT fjerner 21 fra telepriser.no

Teletilbydere som ikke er med i den nye Brukerklagenemda for elektronisk kommunikasjon (BKN) blir nå utestengt fra Post- og teletilsynets oversikt telepriser.no. — Vi ønsker ikke å profilere tilbydere som opptrer useriøst, sier PT-direktør Willy Jensen.

Formålet med BKN er å gi forbrukere og mindre bedrifter en hurtig rimelig og effektiv klagemulighet der det oppstår  tvister knyttet til elektroniske kommunikasjonstjenester. Eksempler vil være tvister om faktura, erstatning og privatrettslige mangler ved leveransen. På lista over selskaper PT mener har plikt til å være med i BKN står over 50 selskaper, de fleste av dem ser ut til å være lokale bredbåndsselskaper.- Forbrukerne skal vite at de har klagerett når tjenesten de kjøper i

Forsiden akkurat nå

Til toppen