PT får 5% mer av staten

Post- og teletilsynet får en økning på 5.3 prosent ifølge regjeringens budsjettforslag. Bevilgningsrammen er 177,7 millioner kroner.

I budsjettproposisjonen står det:"Post- og teletilsynet skal som forvaltningsorgan og reguleringsmyndighet bidra til at målene nås innen både post- og telesektoren. Budsjettforslaget for 2003 for Post- og teletilsynet er på 177,7 millioner kroner. Dette er en økning på 5,3 prosent sammenliknet med saldert budsjett for 2002. Økningen skyldes blant annet at Post- og teletilsynet har fått nye oppgaver knyttet til telesikkerhet og -beredskap.""Post- og teletilsynet er inne i en prosess me

Forsiden akkurat nå

Til toppen