PT avviser Telenors NBBL-anke

Post- og teletilsynet har avvist Telenors anke av vedtaket som underkjenner avtalen med NBBL. Saken, som har versert i flere år, går nå til Samferdselsdepartementet, men også Konkurransetilsynet har hatt innvendinger mot avtalen.

Av Bjørn Veseth Telenor anket PTs vedtak som la en begrensning på 5 prosent på rabatten som Telenor ville gi NBBLs medlemmer. Avtalen mellom Telenor og Norges Bolibyggelags Landsforbund ga de 180 000 medlemmene i NBBL muligheter for en rabatt på drøyt 20 prosent. PT har nå avvist Telenors anke og opprettholder sitt opprinnelige vedtak. — Vi kan ikke se at rabatten har grunnlag i tilsvarende kostnadsbesparelser for Telenor. Rabatten er dermed konkurransehindrende. Rabatten ville ført

Forsiden akkurat nå

Til toppen