PT avventer krav

Kravet om at teletilbyderne må gi kundene informasjon om pris på enkeltsamtaler har Post- og teletilsynet (PT) lagt på is. Tilsynet vil utrede nærmere blant annet hvordan konkurranseforholdene påvirkes før et eventuelt krav settes i verk.

- Vi har kommet til at vi må utrede litt nærmere før vi kan pålegge at tilbyderne skal ha en slik løsning, sier seksjonssjef Kurt Arne Sandvik i PT. Han sikter til kravet til at alle som tilbyr teletjenester må gi kundene mulighet til få vite hvor mye det koster å ringe spesifikke enkeltnumre også i de tilfeller der kunden ikke vet hvilken operatør enkeltnummeret er registrert på. Teletilbyderne ble minnet om dette kravet i ekomforskriften av PT på forsommeren. Konkurransesituasjon

Forsiden akkurat nå

Til toppen