Protester mot PT-bygg i strandsonen

Willy Jensens planer om å bygge 7200 kvadratmeter for Post- og teletilsynet i strandsonen i Lillesand møter sterke protester. Lokale politikere som nekter folk nærmest enhver bygging nær fjæra har gitt PT tomtevalg på øverste hylle. Striden går nå til megling hos Fylkesmannen.

Post- og teletilsynet ble forvist til ”Agderbyen” av daværende administrasjonsminister Victor Norman i desember 2002. Willy Jensen protesterte mot avgjørelsen mer høylydt enn noen embedsmann har gjort på en statråds diktat i manns minne, men fant seg etterhvert iutplasseringen.LokkemiddelJensen har med god grunn fryktet at mange av PTs ansatte vil slutte heller enn å flytte til Lillesand, med ektefelle og familie. Flyttingen skal ikke være gjennomført før 2006, så flukten fra Revie

Forsiden akkurat nå

Til toppen