Prisstruktur i transportnettet skal ikke gi ulemper for distriktene

Det må gjøres noen grep for å redusere distriktenes ulemper i bredbåndsmarkedet og derfor har samferdselsministeren som et første steg gitt PT pålegg om å vurdere om prisene i transportnettet i distriktene er kostnadsorienterte. Det skriver samferdselsminister Torild Skogsholm i dette svaret til Roald Boge i Svorka Aksess.

Av Torild Skogsholm I et "åpent brev til samferdselsministeren" i Teleavisen 2. januar tar daglig leder Roald Boge i Svorka Aksess for seg utfordringene med å bygge ut bredbånd i distriktene. Svorka Aksess er i ferd med å bygge ut en radiobasert bredbåndsinfrastruktur på indre Nordmøre, men av ulike grunner føler selskapet seg motarbeidet i forsøket på å bygge opp en alternativ infrastruktur til Telenor i dette området. Slike påstander er det viktig at vi ser nærmere på. Les ogs

Forsiden akkurat nå

Til toppen