Willy Jensen er direktør i Post- og teletilsynet.

Prisene faller - bruken øker

Post- og teletilsynets halvårsstatisktikk viser at vi sender færre tekstmeldinger, men at omsetningen i markedet øker takket være mobil datatrafikk.

Prisene i markedet for mobil og bredbånd fortsetter å falle, men omsetningsøkningen kompenserer for prisfallet og sørger for en vekst på 2,5 prosent på ett år. Den store økningen i mobil datatrafikk sørger for det meste av veksten. Detteviser Post- og teletilsynets (PT) ekomstatistikk for første halvår 2010. - Dette viser endring og fortsatt vekst i et modent ekommarked. Kundenes bruksmønster er i klar endring fra kun tale og meldinger, over til økt databruk, særlig via mobi

Forsiden akkurat nå

Til toppen