Post- og teletilsynet skifter navn

1. januar 2015 blir PT til Nkom.

Post- og teletilsynet (PT) skifter navn til Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Tilsynet opplyser at det er endringene i dets oppgaver som ligger til grunn for beslutningen. I tillegg kommer at tilsynet ønsker et navn som understreker myndighetsutøvelsen mer enn hva dagens navn gjør.

PT-sjef Torstein Olsen blir NK-sjef Torstein Olsen - men han er fortsatt sjef, og ikke NK.
PT-sjef Torstein Olsen blir Nkom-sjef Torstein Olsen.Foto: Post- og teletilsynet

Post- og teletilsynet ble etablert i 1987, under navnet Statens teleforvaltning. I 1997 ble posttilsyn inkludert i oppgaveporteføljen, og navnet Post- og teletilsynet ble tatt i bruk.

Forsiden akkurat nå

Til toppen