Post- og teletilsynet reduserer Telenors priser

Post- og teletilsynet reduserer maksprisen Telenor kan ta for full og delt tilgang til kobbernettet, men pålegger ikke Telenor å gi tilgang til nye fibernett.

Telenor har fortsatt sterk markedsstilling i grossistmarkedene for full og delt tilgang til faste aksessnett og bredbåndsaksess. De særskilte forpliktelser som ble pålagt Telenor i vedtakene av 20. februar 2006, er i stor grad videreført. Men nivået og omfanget for enkelte av forpliktelsene er endret, skriver PT på sine hjemmesider. Fra 105 til 95 kroner PT har i markedsanalysen lagt til grunn definisjonene i EFTAs overvåkingsorgans (ESAs) reviderte Anbefaling om relevante markeder (20

Forsiden akkurat nå

Til toppen