Post- og teletilsynet kritisk til TV 2-avtalen

Post- og teletilsynet (PT) mener at RiksTVs distribusjonsavtale med TV 2 ikke oppfyller kravene i konsesjonen for det digitale bakkenettet. Espen Thorsby i RiksTV er overrasket og uenig i konklusjonene til tilsynet.

PT har sendt konsesjonæren Norges televisjon (NTV) et varsel om vedtak fordi de mener RiksTVs avtale med TV 2 på flere punkter er i strid med kravet i konsesjonen om at kringkasterne skal tilbys ikke-diskriminerende vilkår. Ikke-diskriminerende? - Tilsynet fremhever at de fant mange forskjeller da de sammenlignet vilkårene i TV 2-avtalen med avtalene vi har inngått med de andre kringkasterne. Ikke-diskriminerende vilkår betyr ikke at alt skal være likt, det betyr at vi må kunne forkla

Forsiden akkurat nå

Til toppen