Per M. Torvildsen: Norge — en særskilt teleutfordring

I denne kommentaren til norsk telepolitikk tar administrerende direktør i Tele Danmark, Per Morten Torvildsen, for seg mangelen på logikk i telepolitikken her i landet. Den hemmer konkurransen. Konkurser og tap av investeringer og arbeidsplasser er resultatet, hevder han.

Av Per Morten  TorvildsenPer Morten Torvildsen er administrerende direktør i Tele Danmark. Han har tidligere vært direktør i Telenor Bedrift AS.Vi går mot den tiden da de foreløpige årsresultatene i telebransjen skal meldes ut. Ingen blir velspesielt overrasket om vi i 2001 vil få mange dårligere årsresultater, og det triste faktum at færre resultater vil bli rapport enn for 2000. Tatt i betraktning hvor dårlige 2000-resultatene var, bransjen sett under ett, så er dette en alarmeren

Forsiden akkurat nå

Til toppen