Pålegger å sjekke svartid

Post- og teletilsynet pålegger mobil- og bredbåndstilbyderne å måle og informere om svartid på egen kundesørvis.

God skikk-reglene fastsetter egne svarfrister for kontakt mellom kunde og for eksempel mobil- og bredbåndselskap. Reglene ble fastsatt i 2007 av Post- og teletilsynet (PT), forbrukermyndighetene, IKT-Norge og selskap som tilbyr elektronisk kommunikasjon. Pålegg om svartidssjekk Nå pålegger tilsynet selskapene å måle og rapportere om hvor lang tid de faktisk bruker før de besvarer kundenes henvendelser, skriver PT på sine hjemmesider. – Mange sluttbrukere er opptatt av om kundeservi

Forsiden akkurat nå

Til toppen