Palassrevolusjon i Telenor Norge

Telenors siste omstrukturering i Norden innebærer mer nasjonalt definerte organisasjoner hvor skillet mellom mobil og fastnett viskes enda mer ut. Privatmarkedsjef Berit Kjøll og den nordiske mobilsjefen Anders Haugli-Hanssen forsvinner, mens relativt ukjente Ragnar Kårhus blir Telenors nye Norges-sjef. Berit Svendsen får en mer sentral posisjon enn før. 

Det er en slags palassrevolusjon som har funnet sted i Telenor Norge. Berit Kjølls avgang blir nok lagt mest merke til, men endringene er mer enn personrokkeringer. Det gjøres omfattende strukturelle grep når både den norske og den nordiske organisasjonen endres. Kjøll Etter det vi har grunn til å tro har det en stund både vært misnøye i Telenor-ledelsen med Berit Kjølls resultater innenfor privatmarked og omdømmebygging. Og forholdet til Norden-sjef Morten Karlsen Sørby har ikke v

Forsiden akkurat nå

Til toppen