Østfold samordner bredbånd

Østfold samler nå offentlig sektor, både på kommunalt og fylkeskommunalt plan, for å få en bedre samordning om utbygging av bredbånds infrastruktur. Fylkesmann Anne Enger Lahnstein mener det er store penger å spare på bedre samordning, både i offentlig sektor og privat næringsliv.

Fylkeskommunen og fylkesmannen har invitert til samarbeid og har hatt 2 innledende møter. Initiativet ble tatt godt imot og det etableres nå et fellesprosjekt med navnet "Sammenhengende offentlig infrastruktur for bredbåndtrafikk i Østfold". Denne infrastrukturen skal legge grunnlaget for å levere stabile, raske og trygge data- og telefonitjenester til lavest mulig kostnader, heter det i en pressemelding fra fylkesmannen.I prosjektet skal lokal infrastruktur for bredbåndtrafikk i regio

Forsiden akkurat nå

Til toppen