Østerdalen med nytt bredbåndsnett

Kommunene Tynset, Alvdal, Folldal og Rendalen er knyttet sammen i et nytt bredbåndsnett. Kommunene har dermed fått en alternativ infrastruktur til det ordinære telefonnettet. Nettet er også åpent for kommersiell trafikk.

TeleDanmark InterNordia overleverte det radiobaserte bredbåndsnettet fredag 1. februar. Det er denne bedriften som har planlagt og bygget nettet. Eier er Fjellnett AS som også skal drifte nettet. Dette skriver Tele Danmark i en pressemelding.  Foruten samarbeid omkring utbygging og drift av nettet, er det inngått samarbeidavtaler om levering av telefontjenester og internttaksess. Fjellnett skal dessuten bygge lokale tilgangsnett i de fire kommunesentrene i tillegg til oppkoblingen mellom ko

Forsiden akkurat nå

Til toppen