Debatt

Oslo med bompengeavgift på bredbåndsutbygging

Oslo kommune hindrer utbygging av infrastruktur og moderne næringsutvikling ved å legge en avgift på fiberkabler på kommunenes grunn. Byfornyelsesetaten anvender også tvilsom jus i avgiftsleggingen, skriver advokat Arve Føyen i denne kommentaren.

Oslo kommune og politikerne som styrer kommunen legger ikke akkurat til rette infrastrukturbygging som fremmer moderne næringsutvikling, ved å kreve en årlig avgift på mer enn 10 kr pr meter nedlagt fiber på kommunens grunn ved større utbyggingsprosjekter i byen.Aktørene på Ekomsiden nekter å gå inn på slike vilkår, og Oslo risikerer å tape viktige fremtidsrettede arbeidsplasser på grunn av ugunstige rammevilkår. Vakre ord På hjemmesidene til Oslo Kommune – Byfornyelsesetate

Forsiden akkurat nå

Til toppen