Optimisme i Bane Tele

BaneTele oppnådde et positivt driftsresultat og også resultat før finans i første halvår. Markedsutsiktene for selskapet er også positive.

Av Arne Joramo BaneTeles driftsinntekter for første halvår 2003 ble 281,7 Mio kr som er 9,1 Mio kr høyere enn budsjettert. Driftsresultatet før avskrivning og finanskostnader (EBITDA) er 51,8 Mio kr. Driftsresultatet før finanskostnader (EBIT) er på 12 Mio kr.Den positive utviklingen i år skyldes mange større strategisk viktige kontrakter og fokus på kostnadsstyring.  Vellykket snuoperasjon- Med de sterke halvårstallene får vi bekreftet at snuoperasjonen har vært vellykket. Vi har,

Forsiden akkurat nå

Til toppen