Oppretter personvernkommisjon

Regjerningen oppretter en personvernkommisjon som skal vurdere om personvernet er godt nok vernet. Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys håper med dette at debatten om personvernet blir mer offentlig.

Mandatet til personvernkommisjonen er ennå ikke på plass, men et av spørsmålene kommisjonen skal ta opp, er om vi har rett til å være anonyme i dagens samfunn. Planene fremkommer i IKT-meldingen som ble lagt frem på en pressekonferanse fredag. Digital dømmekraft IT-ministeren presiserte på pressekonferansen at opprettelsen av en personvernkommisjon ikke er et signal om kritikk av Datatilsynet. - Datatilsynet gjør en god jobb, men vi trenger en bredere debatt, sa Grande Røys. Eksemp

Forsiden akkurat nå

Til toppen