Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete vil samle heile norge til et digitalt rike.

Oppretter bredbåndsråd for fylkeskommunene

Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) ønsker å opprette et bredbåndsråd bestående av landets fylkeskommuner.

Hensikten med rådet er det skal gi innspill ril regjeringen, sette i gang diskusjoner om ulike tiltak, og mobilisere ytterligere arbeid med å få til et godt bredbåndstilbud over hele landet.   – Rådet bør også fungere som et nettverk hvor fylkeskommunene kan utveksle erfaringer og eksempler på god praksis, skriver Kommunal- og regionaldepartementet i en pressemelding. Innspill til departementene Regjeringen ønsker både at rådet skal være en instans den kan henvende seg til når d

Forsiden akkurat nå

Til toppen