Opera Mini i støtet

Opera Mini – nettleseren for mobiltelefoner – er i ferd med å ta av. Opera har nå inngått avtale om et pilotprosjekt med eBay og det er inngått en kontrakt med Nokia på N72. Opera-ledelsen har tidligere opplyst at en halv million brukere på verdensbasis bruker Opera Mini.

I dag legger Opera fram sine tall for andre kvartal og de fleste analytikere tror på kraftig vekst og kursutvikling. Nesten alle forventningene er nå basert på Opera Mini. Dermed kan det synes som selskapets skjebne i stadig større grad er avhengig av deres suksess påmobilmarkedet. Kraftig vekst Ifølge Finansavisen venter analytikerne at selskapet skal omsette for vel 220 millioner kroner i år og 363 millioner kroner neste år. Analyikerne har lagt til grunn at inntektene fra Opera Mi

Forsiden akkurat nå

Til toppen