Underdirektør John Eivind Velure regner med at antallet mobilfrekvenser kan vokse med over 30 prosent i løpet av får år. 

Ønsker ny utredning av LTE-interferens

Høringsinnspill sterkt kritiske til PTs rapport om mulig interferens i 800 MHz-båndet. PT utelukker ikke en ny vurdering.

Det har lenge vært en kjensgjerning at det vil oppstå problemer i forhold til signalforstyrrelser, såkalt interferens, når den digitale dividenden skal brukes til mobilt bredbånd. Problemene knytter seg særlig til det digitale bakkenettet, og til kanalene øverst i spekteret. De laveste frekvensblokkene i dividenden, kalt Mux 1, DD1 og DD2, er ventet å skape til dels stor interferens i bakkenettes tre øverste kanaler, kanal 58, 59 og 60. Post- og teletilsynet har invitert til høring

Forsiden akkurat nå

Til toppen