Frekvensdirektør John-Eivind Velure har lagt fram frekvensstrategi for 2015-2016. (Bilde: Håvard Fossen, Insidetelecom.no)

Ønsker hurtig tildeling av frekvenser

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har utarbeidet ny frekvensstrategi for 2015-2016. Ett av målene er hurtig tildeling av frekvenser.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom, tidligere Post- og teletilsynet) skriver i en pressemelding at frekvensforvaltninga i Norge skal innrettes slik at den bidrar til størst mulig samfunnsnytte over tid. Ifølge Nkoms frekvensstrategi skal både få restriksjoner, få administrative byrder, og innblanding fra myndighetene bare når det er påkrevd, bidra til dette. Et annet mål er at brukerne får tilgang til rimelige priser på varer og tjenester som produseres ved hjelp av frekvenser.

Forsiden akkurat nå

Til toppen