Daglig leder Eivind Helgaker i Ice ser frem til å tilby sine kunder økt kapasitet og økte hastigheter. (Bilde: Ice)

Ønsker dividende-dispensasjon til havs

Statoil vil stå fritt til å disponere frekvensene på norsk sokkel.

I sitt høringssvar til Samferdselsdepartementet ber oljeselskapet Statoil om at norsk sokkel unntas fra auksjonen over den digitale dividenden. Årsaken er todelt: Statoil ønsker ikke at frekvenser skal være låst til operatører som ikke ønsker å bygge ut på sokkelen, noe som vil frata oljeselskapene muligheten til å velge egne løsninger. Statoil påpeker også, at skulle det motsatte bli tilfelle, nemlig at alle vil bygge så langt til havs, vil det være lite praktisk for selskapene

Forsiden akkurat nå

Til toppen