Omsetningsvekst i informasjonssektoren

Informasjonssektoren økte omsetningen med fem prosent i 2010. De ferske tallene fra Statistisk sentralbyrå omfatter også IKT-sektoren.

Informasjonssektoren, et begrep som hos Statistisk sentralbyrå (SSB) omfatter IKT-sektoren og innholds- og mediesektoren, omsatte for hele 247,9 milliarder kroner i 2010. Dette tilsvarer en økning på fem prosent fra året før. Verdiskapningen, målti bearbeidingsverdi, var på 97,6 milliarder kroner, fire prosent mer enn i 2009. Bruttoinvesteringene gikk samtidig ned med 3,5 prosent, og endte på 9,2 milliarder kroner. Sysselsettingen holdt seg stabil og utgjorde i underkant av 100.000 p

Forsiden akkurat nå

Til toppen