Omkamp om digitalt bakkenett

Det kan det bli omkamp om utbygging av et bakkebasert digital-tvnett mellom Norges televisjon og Telenor Broadcast. Statsrådene Torild Skogsholm og Valgerd Svarstad Haugland i henholdsvis Samferdselsdepartementet og Kulturdepartementet skal være enig i å lyse ut konsesjonen en gang til.

Da konsesjonen ble utlyst første gang var NRK og TV 2 eneste søker gjennom selskapet Norges televisjon, men nå har Telenor Broadcast signalisert at de kan gi konkurranse om konsesjonen.Det er Kampanje som erfarer at de to statsrådene er enig om ny utlysning etter at Telenor har signalisert at de vil konkurrere om utbygingen etter at konsesjonsperioden for bakkenettet ble utvidet til 15 år. Trolig vil dette bli gjort kjent allerede i dag.Stig Eide Sivertsen i Telenor Broadcast har overfor T

Forsiden akkurat nå

Til toppen