Debatt
Varog Kervarec er fagredaktør i Inside Telecom

Omdømmeundersøkelse av omdømmeundersøkelsene

Vi har sjekket omdømmet på omdømmeundersøkelsene. Telebransjen kan synes å samle seg om én favoritt.

Den innledende påstanden i denne kommentarartikkelen er ment å illustrere et poeng. For vi har selvsagt ikke foretatt noen omdømmeundersøkelse av de tallrike omdømmeundersøkelsene som finnes. Det har vi verken tid, kompetanse eller ressurser til. Det skjer stadig oftere at markedsundersøkelser, profilundersøkelser og brukerundersøkelser omtales som omdømmeundersøkelser. Det er selskapene bak som gjør det, formodentlig fordi uttrykket er salgbart. Dette er for lettvint, mener omdø

Forsiden akkurat nå

Til toppen