Debatt

Om smalbånd og bredbånd

Hindrer de gode inntektene fra dagens teleløsninger investeringer i nye og bedre tjenester? Er det slik at de etablerte aktørene først tar grep når de får kniven på strupen? I denne kommentaren reflekterer professor Arne Krokan ved NTNU over telebransjens mange aktører, om hvordan de spiller sammen og om hvordan monopollignende tilstander i nettverksleddet hindrer utvikling av bedre tjenester

På samme måter som andre bransjer, består telekom også av en lang rekke interessenter med delvis motstridene interesser. Verdikjeden Helt grunnleggende er infrastrukturutbyggerne, som på sett og vis har kommet mye kortere enn rørleggerne og elektrikerne, som også er en slags infrastrukturarbeidere. Så selv om rørleggerne sliter med varmepumper og andre nymotens teknologier, har de likevel en rimelig grei hverdag. Det finnes etablerte standarder for det de skal gjøre, det er få sto

Forsiden akkurat nå

Til toppen