Økt trafikkdirigering gir økte rabatter

Europeiske mobiloperatører har i stadig økende grad tatt i bruk trafikkdirigering de siste årene for å kunne velge hvilket nett kunden skal bruke utenlands. Roaming-markedet preges av forhold som oppstår i "stilltiende samarbeid", ifølge en rapport fra Post- og teletilsynet, men tilsynet vil likevel ikke anklage Telenor Mobil og NetCom for å drive slikt samarbeid.

I overkant av 80 prosent av den totale trafikken som genereres av Sonofon-kunder som roamer i Norge, går i Telenors nett. Fra andre til tredje kvartal 2004, da Telenor overtok hele Sonofon, økte trafikken av Sonofons kunder i Telenors nett nær 20 prosentpoeng.  Post- og teletilsynet (PT) mener skiftet kan tyde på at en eller annen form for trafikkdirigering har vært vellykket, da trafikken ellers ville ha fordelt seg ganske likt mellom Telenor og NetCom. Dette kommer frem i PTs analys

Forsiden akkurat nå

Til toppen