Debatt

Øk kaka — demp grådigheten!

Infrastrukturkonkurransen øker og infrastrukturleverandørene trenger å øke ARPU ved å gjøre attraktivt innhold tilgjengelig på sin plattform. Innholdsleverandørene utnytter dette og presser på for å få direkte tilgang til sluttbrukerne for å få dem som "sine kunder", og de har opphavsretten på sin side. Men blir aktørene for grådige og går det galt? Dette spør høyesterettsadvokat Arve Føyen i denne kommentaren.

Med etablering av det nye bakkenettet, og med Bredbåndsalliansens kjøp av BaneTele, vil konkurransen på infrastrukturmarkedet (tilbud av overføringskapasitet) øke. Fra før har vi Telenor sitt fastnett som er bygget ut over hele landet, vi har henholdsvis CanalDigital/Telenor og Viasat/NSAB sin satellittkapasitet som dekker store deler av landet, og Telenor og Netcom har hvert sitt mobilnett. Ytterligere faktorer som bidrar i samme retning, er floraen av tilbydere på DSL-markedet som er vi

Forsiden akkurat nå

Til toppen