Marit Wetterhus i Nexia er overrasket over at så få fylkeskommuner har en enhetlig framføringspolitikk.

Offentlige bredbåndsmidler gir private investeringer

KRD-midlene har gitt 55 000 nye bredbåndsoppkoblinger, og oppgradert 21 000 husstander til superfart.

Over halvparten av husstandene som er blitt tilknyttet bredbånd siden 2007, har fått tilknytningen hel- eller delfinansiert av bredbåndsmidler fra kommunal- og regionaldepartementet, viser en rapport fra Nexia. Bredbåndsmidlene er øremerket områder derde kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut. Siden 2007 er det delt ut 757 millioner kroner til formålet. Rapporten tar utgangspunkt i den halve milliarden som er brukt hittil. I gjennomsnitt utløser hver KRD-krone

Forsiden akkurat nå

Til toppen