Har du ferie begynnelsen av juli måned? I så fall kan mobilregninga bli langt dyrere enn forutsatt.

OECD vil ha lavere gjestingspriser

Slik vil OECD sørge for at mobilbrukerne får hyggeligere priser i utlandet.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) har tidligere publisert en rapport om gjestingspriser, der de konkluderte med at prisnivået lå for høyt i forhold til kostnadene. Noen av årsakene til det høye prisnivået ble oppgitt å være dyre engrospriser, uvitenhet blant forbrukere flest og for liten konkurranse. I den nye rapporten som nå foreligger, foreslår OECD noen punkter til hvordan gjestingsprisene kan komme ned på et brukbart nivå. Ett av hovedpoengene i ra

Forsiden akkurat nå

Til toppen