Debatt

— Ødelegger Norges ry

Den norske regjering er med sin behandling av BaneTele-saken i ferd med å ødelegge Norges ry som en nasjon det er verdt å investere i. Det er viktig at en nasjon har en regjering med helt klar politikk for hva den vil med nasjonen også på teleområdet, skriver John Strand i denne kommentaren.

I Norge har man valgt at liberalisere telemarkedet dels gjennom en delprivatisering av Telenor og dels ved å åpne markedet for andre aktører som ønsker å agere og investere i et liberalisert marked. Det er min helt klare holdning at telepolitikk også er industripolitikk og hvis politikerne ikke har noen klare holdninger til hva de vil på teleområdet har de ingen holdning til hvordan nasjonen skal utvikle seg i fremtiden. Du kan lese om mine generelle holdninger her: http://www.strandrepo

Forsiden akkurat nå

Til toppen