Nytt nei til Opplysningen

Fornyings- og administrasjonsdepartementet har besluttet å opprettholde Konkurransetilsynets vedtak, og forbyr Opplysningen å overta Aspiro Søk.

– Opplysningen Digitale Medier AS får ikke overta Aspiro søk, skriver FAD på sine hjemmesider. Disse selskapene er de to største i markedet for nummeropplysning på SMS-søk. Dette markedet er preget av få store og mange små aktører, og Konkurransetilsynet kom til at et slikt oppkjøp vil vesentlig redusere en allerede begrenset konkurranse. FAD slutter seg til denne konklusjonen. Departementet har imidlertid fått opplyst at morselskapet i konsernet, Opplysningen AS, mener det er en

Forsiden akkurat nå

Til toppen