Nye retningslinjer for informasjonssikkerhet

Aldri før har vi vært så sårbare for driftsavbrudd og tap av verdifull informasjon. Slik lyder utgangspunktet for regjeringens lansering av nasjonale retningslinjer for å styrke informasjonssikkerheten.

– Informasjonssikkerhet handler om å forebygge kriser. Når en krise inntreffer blir verdien av informasjon og god informasjonssikkerhet tydelig for oss. Utfordringen for mange virksomheter er å prioritere arbeidet med informasjonssikkerheten i det daglige, sier fornyingsminister Heidi Grande Røys. Kritisk faktor – Den enkelte virksomhet, enten denne befinner seg i privat, statlig eller kommunal sektor må innse at IKT-infrastrukturen er en kritisk faktor for å nå virksomhetens mål. I

Forsiden akkurat nå

Til toppen