Nye medlemmer i Kabeltvistnemnda

To av tre skiftes ut. Kan endre styrkeforholdet mellom kabel-tv-aktørene og TV2.

Kabeltvist-nemda har de siste årene vært mest i fokus i forbindelse med konfliktene mellom TV2 og kabel-tv-leverandørene om hvor stort vederlag kanalen skal få per bruker. I forkant av at TV2 inngikk ny allmennkringkastingsavtale med kulturdepartementet, var nettopp vederlaget mellom kabel-tv-selskapene og TV2 et av nøkkelpunktene. Frem til nå har kabel-tv-selskapene kun betalt 20 øre per bruker for TV2, mens kanalen har krevd 20 kroner per bruker. Dette vil i så fall gi 200 millioner

Forsiden akkurat nå

Til toppen