Debatt

Ny vår for bredbånd i vest?

Når Statkraft nå ser ut til å trekke seg ut av BKK, kan det åpne for en ny giv for kraftinvesteringer i bredbånd på Vestlandet, skriver Håvard Fossen.

En pressemelding fra BKK i morgentimene i dag, forteller at eierpostene rundt BKK er i spill, noe de har vært i årevis. Det viktigste med intensjonsavtalen er at Statkraft vil overlate sin kontrollerende post på 49,9 prosent av aksjene i BKK til Sunnhordland kraftlag og Sognekraft. Statkraft trekker seg dermed helt ut av BKK – om intensjonen blir fulgt opp. Kraftselskapene på Vestlandet var tidlig pådrivere og investorer i en rekke bredbåndsinitiativer i byer og tettsteder i den fjell-

Forsiden akkurat nå

Til toppen