Ny svensk statsmilliard til bredbånd

Sverige skal bruke en milliard kroner ekstra for å nå målet om bredbånd til alle. Den svenske stat har allerede pøst ut flere milliarder til bredbåndsdekning, men likevel ligger Sverige klart etter Norge i utbredelse av bredbånd.

For fire-fem år siden ble Sverige ansett som foregangsland når det gjaldt statlig støtte til utbygging av bredbånd, mens man i Norge stolte på at markedet ville gjøre det meste av jobben. EU-penger Den svenske stat bevilget flere milliarder kroner til kommunal bredbåndsutbygging, men likevel ligger både Danmark og Norge idag klart foran svenskene i bredbåndspenetrasjon. Dette bekymrer svenske myndigheter, som nå tar til orde for at ytterligere 1,1 milliarder svenske kroner skal bev

Forsiden akkurat nå

Til toppen