Ny klagenemnd for telesaker

Statens teleforvaltningsråd vil bli omdannet til en egen klagenemnd for elektronisk kommunikasjon. Den nye klagenemnden skal få kompetanse til å behandle klager over enkeltvedtak som Post- og teletilsynet treffer, foreslås det i utkast til ny lov for elektronisk kommunikasjon.

Det har i lengre tid vært misnøye i telebransjen med behandlingtiden for klagesaker,som enkelter aktører hevder at spesielt Telenor bruker for å trenere konkurransen.  Behandlingstiden vil nå bli redusert betraktelig ved en ny organisatorisk struktur. "For å sikre en mer effektiv klagebehandling er det i lovutkastet til elektronisk kommunikasjon lagt opp til å omdanne Statens teleforvaltningsråd til en egen klagenemnd for elektronisk kommunikasjon. Den nye klagenemnda skal få kompetan

Forsiden akkurat nå

Til toppen