Ny Høykom-runde i gang

Høykom skal nok en gang dele ut penger til støtte for bredbåndsutbygging. I denne runden åpnes det også for søknader fra kommuner utenfor distriktspolitiske virkeområder dersom dekningsgraden er vesentlig mindre enn landsgjennomsnittet.

Når Høykom nå setter i gang årets tredje søknadsrunde om bredbåndsmidler, blir utbygging av aksessnettet fortsatt prioritert. Forutsatt at Stortinget godkjenner dette, skal rundt 50 millioner deles ut. Pengene kommer fra forslaget til statsbudsjett 2007. I dette forslaget er det er avsatt totalt 122 millioner til bredbånd, men rundt 70 millioner av midlene er allerede fordelt. Hensikten med tilskuddsordningen er å bidra til oppfylling av Soria-Moria-erklæringens mål om full bredbå

Forsiden akkurat nå

Til toppen