Numedal satser på IP-telefoni

Kommunene Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal har inngått avtale med Umoe IKT om leie av IP-telefonisystem i fem år. Dermed sparer kommunene 300.000 kroner i årlige telefonutgifter.

For Numedal-kommunene ligger fordelene i at de nå vil kunne ringe internt uten å bruke tellerskritt, slippe ekstra kabling og ha telefon- og videokonferanser uten at det koster annet enn utstyret som brukes. Ifølge Laagendalsposten vil både skoler, barnehager og andre kommunalevirksomheter nyte godt av dette.Umoe IKT gikk av med seieren etter en åpen anbudsrunde med seks andre tilbydereOppgradere bredbåndsnettetHalvor Rostad er leder for BLiNK-prosjektet (Bredbåndsløsning i Numedalskommu

Forsiden akkurat nå

Til toppen