Numedal — politisk fiber-døråpner?

Numedal skal bli en pilot for fullverdig fiberbasert bredbånd til hele Norge. Det er ambisjonene både lokalt og hos SPs profilerte medlem av Finanskomiteen på Stortinget, Per Olaf Lundteigen.

- Beregningene viser at det vil koste 70 millioner kroner å å gi alle i Numedal fullverdig bredbånd til hjemmet. I tillegg til kommersiell finansiering trengs det da toppfinansiering over statsbudsjettet, sier Per Olaf Lundteigen til Teleavisen.- Bevilgninger i revidert?- Vi trenger flere pilotprosjekter nå skal vi holde løftene om bredbånd til alle innen utgangen av 2007. Jeg er innstilt på å foreslå de første bevilgningene over revidert nasjonalbudsjett og ytterligere bevilgninger o

Forsiden akkurat nå

Til toppen