NTV bygger videre

Mens RiksTV nå har ventet i fem uker på en avklaring fra myndighetene, bygger Norges Televisjon (NTV) bakkenettet for digital-TV etter planen. - Vi forutsetter at RiksTVs innspill til departementet får et positivt svar, sier NTV-sjef Svein R. Aarvik.

- Å fable om alt som kan skje har vi ikke brukt tid på. Utbyggingen går etter planen, og vi skal åpne i september, sier Aarvik til InsideTelecom. Venter Mens NTV forholder seg til oppgaven de er satt til, går RiksTV og venter på et svar fra Samferdselsdepartementet. Kanalpakkene er lagt på is. I et brev til departementet datert 22. mars ba Espen Thorsby i RiksTV om "en rask avklaring".  - Vi kan i dag ikke si når vi svarer RiksTV. Saken er fortsatt til behandling, sier informasj

Forsiden akkurat nå

Til toppen