NORTIB oppløses

På NORTIB›s generalforsamling den 19 april, 2007 ble det besluttet at foreningen med virkning fra 1. januar oppløses og blir en aktiv del av IKT-Norge som et brukerforum under IKT-Norges paraply.

Fusjonen ble endelig godkjent av ekstraordinært årsmøte i NORTIB 21. mai 2007. NORTIB feirer til høsten sitt 25. årsjubileum og de fleste av de opprinnelige målsettinger for brukerforeningen er oppnådd. Tiden har kommet for en reorganisering som en konsekvens av at markedet nå er endret. Begge foreningene tror at innlemmelsen av NORTIB i IKT-Norge vil styrke fremveksten av det norske IKT-markedet. NORTIB har nå 121 medlemmer og IKT-Norge har 340 medlemmer. Den nye konstellasjonen vil

Forsiden akkurat nå

Til toppen