Norge regulerer mest

Willy Jensens PT regulerer det norske mobilmarkedet langt mer enn sine kolleger i våre naboland. Reguleringen har bidratt til at et mangfold av virtuelle operatører og tjenestetilbydere har presset det norske prisnivået nedover, ifølge en rapport som de nordiske teletilsyn publiserer onsdag.

Mens Danmark, Finland og Sverige har droppet reguleringen av nasjonal roaming og virtuelle operatører etter at e-komloven kom som følge av et EU-direktiv, opprettholder det norske Post- og teletilsynet regulering av aksess og pris.  Flere MVNO og SP Dessuten er Norge eneste nordiske land (bortsett fra Island, som i mobilsammenheng er ganske spesiell) også definerer en av operatørene (Telenor Mobil) som SMP (Significant Market Power, eller Betydelig markedsmakt), som gir adgang til flere

Forsiden akkurat nå

Til toppen