Norge på IKT-bunnen

Norske bedrifter var i år 2000 dårligst i Norden når det gjelder bruk av IKT (infomasjons- og kommunikasjonsteknologi). En sammenlikning av IKT-bruk i næringslivet i Norden, utført av Statistisk Sentralbyrå og søstrene i nabolandene viser at tilgang til internett og bruk av hjemmesider er vanligere i andre nordiske land.

Av Håvard FossenStatistisk Sentralbyrå har sammen med statistiske byråer i Danmark, Finland og Sverige laget rapporten Use of ICT in Nordic enterprises 2000/2001. Den konkluderer med at omfanget av salg via internett fortsatt er lavt i hele Norden. Tilgang til internett var mest vanlig blant finske og svenske bedrifter. 91 prosent av alle finske og svenske bedrifter med minst 10 sysselsatte hadde tilgang til internett ved utgangen av år 2000. I Danmark var 87 prosent av bedriftene tilknyttet

Forsiden akkurat nå

Til toppen