Debatt

Norge må vente med datalagringsdirektivet

EUs evaluering viser at datalagringsdirektivet ikke virker etter hensikten. Norge må nå utsette saken fram til EUs evalueringsprosess er ferdig, skriver Hallstein Bjercke i IKT-Norge.

Det er nå stor usikkerhet knyttet til direktivets framtid. Sverige har foreløpig nektet å implementere det, i Tyskland har grunnlovsdomstolen underkjent implementeringen, og EUs nye kommissær Cecilia Malmstöm har sagt at hele direktivet bør opp til ny vurdering. Denne evalueringen kan føre til at hele direktivet blir trukket, det blir i hvert fall store endringer. Da er det klokt av Norge å vente og se hva EU konkluderer med. IKT-Norge, som representerer tele- og internettselskapene,

Forsiden akkurat nå

Til toppen