Norge kan slippe EU-datalagring

Regjeringen satser på at Norge slipper unna EUs datalagringsdirektiv, og vurderer bruk av vetorett for å forhindre at direktivet blir en del av norsk lov.

EUs datalagringsdirektiv, som pålegger landene å lagre alle tele- og internettlogger i minst seks måneder, kan til slutt ende med å omfatte Norge. Spørsmålet er om direktivet sorterer under EUs indre marked, eller om det er en del av justis- og politisektoren. Lahnstein mot EU Erik Lahnstein (SP), statssekretær i samferdselsdepartementet, leder et tverrdepartementalt utvalg som skal vurdere om Norge skal nedlegge veto mot at datalagringsdirektivet blir en del av norsk lov. - Det samar

Forsiden akkurat nå

Til toppen