- Norge kan slippe datalagringsdirektivet

To av Norges fremste jurister på EU/EØS-rett har på oppdrag fra IKT-Norge utarbeidet en juridisk betenkning om datalagringsdirektivet skal inn i EØS-avtalen. De konkluderer med at Norge kan utsette denne saken. Det kan argumenteres juridisk for at direktivet ikke er EØS-relevant og at konsekvensene av at Norge bruker EØS-avtalens ”vetorett” i denne saken bør være svært beskjedne.

- Dette kan bety at Norge slipper å innføre datalagringsdirektivet. EØS-ekspertene ved universitetet fastslår at direktivet kanskje faller utenfor EØS-avtalen, og vi håper Regjeringen gjør fullt rede for direktivets EØS-relevans i sin behandling av saken, sier Hallstein Bjercke, direktør for myndighetskontakt i IKT-Norge.  Direktivet Som et tiltak for å bekjempe terror må nå Norge og alle andre EU og EØS-land utarbeide regler for overvåkning av all telefon og datatrafikk.

Forsiden akkurat nå

Til toppen