Norge - "den siste sovjetstaten"

Telenor blir snart eneste vesteuropeiske teleoperatør som har statlig majoritetsaksjonær. Den borgerlige regjering i Sverige vil selge seg kraftig ned i TeliaSonera, hvor den svenske og finske stat til sammen eier 59 prosent. I Norge rår statskapitalismen.

Siden privatiseringen av telekomsektoren startet i Europa på 80-tallet (British Telecom ble 50 prosent privatisert i 1984) har statlig eierskap blitt stadig sjeldnere i Vest-Europa (og etter hvert også i Øst-Europa). 57% Telenor ble statsaksjeselskap i 1994, og selv eter flere nedsalg eier den norske stat fremdeles 53,97 prosent av aksjene (57,17 prosent om man regner med Folketrygdfondets aksjer). Nest største aksjonær er de amerikanske bankene State Street og J. P.Morgan, som eier rund

Forsiden akkurat nå

Til toppen